Flip - et bærekraftig valg

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Flip skal være et bærekraftig oppussingsvalg for kundene våre. Derfor jobber vi dedikert med miljø og bærekraft i alle ledd i verdikjeden.

Med Flip sin innovative forretningsmodell har vi en helt unik mulighet til å påvirke et stort antall håndverkerbedrifter og et tilhørende stort antall overflateoppussingsoppdrag. Flip skal bidra til å nå FNsbærekraftsmål og ble i desember 2022 også sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.

Årlig vil Flip rapportere resultatene vi oppnår i miljøarbeidet. Miljøregnskapet vil publiseres fortløpende på denne siden.

Skånsom og miljøvennlig oppussing

Overflateoppussing som Flip spesialiserer seg på er en skånsom form for oppussing. Vi oppfordrer alltid kundene våre til å ta vare på eksisternde materialer slik at de får lengre levetid. Feks vil det å slipe gulv, eller å overflatebehandle kjøkkenfronter for å gi kjøkkenet lenger levetid, redusere avtrykket sammenliknet med å måtte rive og bygge nytt. Bærekraftig oppussing som dette har stor påvirkning på å redusere miljøavtrykket av grepene som skal gjennomføres.

Men også når man velger å legge nytt gulv, skal avtrykket være så lite som mulig. I årets miljøkartlegging gjennomførte Flip en vesentlighetsanalyse for å identifisere de viktigste områdene vi kan gjøre en forskjell når det kommer til reduksjon av klimagassutslipp. Områdene Flip kan påvirke mest er innenfor; bærekraftig materialinnkjøp, retur av varer med ubrutt emballasje og kildesortering av avfall.

Støttespillere

FNS Bærekraftsmål

Flip skal være et bærekraftig oppussingsvalg for kundene våre. Derfor jobber vi dedikert med miljø og bærekraft i alle ledd i verdikjeden.

Med Flip sin innovative forretningsmodell har vi en helt unik mulighet til å påvirke et stort antall håndverkerbedrifter og et tilhørende stort antall overflateoppussingsoppdrag. Flip skal bidra til å nå FNsbærekraftsmål og ble i desember 2022 også sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.

Årlig vil Flip rapportere resultatene vi oppnår i miljøarbeidet. Miljøregnskapet vil publiseres fortløpende på denne siden.

På vei mot grønn omstilling

Miljøfyrtårn

Som sertifisert Miljøfyrtårnbedrift har Flip forpliktet seg til å jobbe aktivt med miljø og bærekraft. Ordningen bygger på viktige prinsipper om hvordan et godt miljøledelsessystem kan skape varig positiv effekt på klima og miljø.

Flip jobber systematisk med tiltak som vil forbedre miljøprestasjonene. På denne måten sikrer reduksjon av klimagassutslippene og bidrar til en grønn fremtid.

Miljøregnskap

Flip har som sertfisert Miljøfyrtårnbedrift forpliktet oss til å kontinuerlig jobbe med tiltak for å redusere vårt miljøavtrykk. Fremover vil vi føre eget miljøregnskap og måle effekten av tiltakene vi implementerer.

Under følger Miljørapportene til Flip. Vi vil oppdatere denne seksjonen årlig, slik at alle kan se utviklingen i vårt miljøarbeid fremover: